ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นจ้างเหมาบริการ

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีร่วมโครงการไทยนิยม หมู่ที่ 8

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้แทนคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้มอบหมายนายปกรณ์ [อ่านต่อ…]

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการไทยนิยม หมู่ที่ 7

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการฯ ในฐานะคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนได้ร่วมลงพื้นที่กับทีมขับเคลื่อนเพื [อ่านต่อ…]

ร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชน อ.ขลุง

วันนี้ เวลา  10.30  น.นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรีในการสร้างความรับรู้เรื่องกฎหมายแ [อ่านต่อ…]

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี  จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบ [อ่านต่อ…]

สบจ.จันทบุรีได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 7/2561

วันนี้เวลา 08.30 น.นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ครั้งที่ 7/2561 ในพ [อ่านต่อ…]