ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ณ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่นักเรียนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรี [อ่านต่อ…]

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ณ  วัดกลาง พระอารามหลวง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ใน [อ่านต่อ…]

โครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดีประจำเดือนมิถุนายน 2562

เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี  ภายใต้โครงการ  “โรงเร [อ่านต่อ…]

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่  3  มิถุนายน  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยนายธีรยุทธ  ยอดเพ็ชรไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ได [อ่านต่อ…]

โครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดีประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี  ภายใต้โครงการ  “โรงเรี [อ่านต่อ…]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี

เมื่อวันที่  24 – 26  พฤษภาคม  2562  กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี  ประจำปีงบประมาณ [อ่านต่อ…]