โครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดีประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อวันที่  20  กันยายน  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี  ภายใต้โครงการ  “โรงเรี [อ่านต่อ…]

โครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดีประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมองของกรมบังคับคดี  ภายใต้โครงการ  “โรงเรี [อ่านต่อ…]

กิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่เจ้าหน้าที่ของกรมธน [อ่านต่อ…]

ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ณ อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  16 สิงหาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง  จังหวัดบุร [อ่านต่อ…]

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่  12 สิงหาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  นำโดยนายธีรยุทธ  ยอดเพ็ชรไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ได้ [อ่านต่อ…]

กิจกรรมเนื่องใน “วันรพี ประจำปีพุทธศักราช 2562”

เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2562  นายธีรยุทธ  ยอดเพ็ชรไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  พระ [อ่านต่อ…]