No Picture
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี 2561

เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2561  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ  วัดกลาง  พระอารามหลวง  จังหวัดบุรีรัมย์

No Picture
อธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม  2561  เวลา  14.30 น.  นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดี  พร้อมด้วยนางสาววิณินทร  สุจิรัตนวิมล  ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย  6  เดิ [อ่านต่อ…]

No Picture
อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าเยี่ยมคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม  2561  เวลา 15.30 น.  นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดี  พร้อมด้วยนางสาววิณินทร  สุจิรัตนวิมล  ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย  6  นางว [อ่านต่อ…]

No Picture
ร่วมปฏิบัติภารกิจรับเรื่องราวร้องทุกข์

เมื่อวันที่  7 – 8 พฤษภาคม 2561  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานราชการจังหวัดบุรีรัมย์  [อ่านต่อ…]

No Picture
งานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 127 ปี

เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2561  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 127 ปี  โดยมี พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนต [อ่านต่อ…]

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานฯ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 66 รายการ ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 256 [อ่านต่อ…]