สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

ตั้งอยู่หลังอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์  ถนนจิระ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

หมายเลขโทรศัพท์ 044 614 338-9   โทรสาร 044 614 337