กิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่เจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์  ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติด้านกฎหมาย  ประจำปีงบประมาณ 2562”  ณ  โรงแรมครอสทูไวบ์บุรีรัมย์  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code