ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ณ อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่  16 สิงหาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่ให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน  50 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code