กิจกรรมเนื่องใน “วันรพี ประจำปีพุทธศักราช 2562”

เมื่อวันที่ 7  สิงหาคม  2562  นายธีรยุทธ  ยอดเพ็ชรไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์  กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”  เนื่่องในวันรพี  พร้อมจัดกิจกรรมสาธิตการขายทอดตลาดทรัพย์และร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดบุรีรัมย์

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code