กิจกรรมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหรสพสมโภช  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  เวทีกลางราชภัฏภิรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยภายในงานมหรสพสมโภชมีการจัดแสดงวิถีชีวิตบ้าน 4 ชาติพันธุ์  (ไทยลาว  ไทยกูย  ไทยเขมร  ไทยนางรอง)  และร่วมสืบสาน  รักษา  และต่อยอด  ตามพระปฐมบรมราชโองการ  ด้วยกิจกรรมชม  ชิม  ช็อป  แชะ  แชร์  ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนคนบุรีรัมย์  พร้อมชิมอาหารพื้นถิ่น  เช่น  ซอมกะบอง  แวกะดาม  บายกรีมมุกไตรไปร  ขนมโกร๊ธ  ข้าวจี่รสเลิศ  เป็นต้น  และสาธิตการหยอดทอง  การแทงหยวก  การมัดหมี่  งานประดิษฐ์  งานฝีมือ และกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่  22 – 26  พฤษภาคม  2562

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code