กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2562

เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2562  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  นำโดย นายธีรยุทธ  ยอดเพ็ชรไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก  ประจำปี  2562  ณ  วัดกลาง (พระอารามหลวง)  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  และภาคค่ำพิธีเวียนเทียนและบำเพ็ญจิตตภาวนา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


code