ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานฯ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 66 รายการ ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 256 [อ่านต่อ…]