กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2563  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  นำโดย นางบุญญาภา  เสนามนตรี  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน [อ่านต่อ…]

โครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายในชีวิตประจำวัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2563  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้ “โครงการบังคับคดีสัญจร เสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแ [อ่านต่อ…]

โครงการวิตามินสมองภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อวันที่  29 มกราคม 2563  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายธีรยุทธ  ยอดเพ็ชรไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ลงพื้นท [อ่านต่อ…]

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  12  มกราคม  2563  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  นำโดย นายธีรยุทธ  ยอดเพ็ชรไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน [อ่านต่อ…]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่  10  มกราคม  2563  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณกรมบังคับคดี  ประ [อ่านต่อ…]